RAPEX

Filter:
Grupa / kategorija Igračke
Naziv proizvoda - Pištolj
Robna marka
Tip proizvoda (vrsta / broj modela / bar kod / kod serije / br. šasije) - šareni pištolj sa 10 mekaninih metaka, za djecu između 5-14 godina.
Proizvođač (naziv, adresa)
Uvoznik (naziv, adresa)
Distributer (naziv, adresa)
Zemlja podrijetla - Kina
Opis nedostatka/rizika - Proizvod predstavlja opasnost od ozljeda jer postoji mogućnost ozljeda djeteta sa mekanim mecima.
Obvezne mjere
Dragovoljne mjere - Uklanjanje proizvoda sa internet stranice AliExpress.
Informacije za potrošače - Prestati upotrebljavati proizvod. Postoji mogućnost da je hrvatskom potrošaču proizvod bio dostupan putem platforme AliExpress.
Datum objave 17.04.2020.
Slike proizvoda(Klik na sliku za veći prikaz)