RAPEX

Filter:
Grupa / kategorija Informatika
Naziv proizvoda - Putni bijeli punjač
Robna marka
Tip proizvoda (vrsta / broj modela / bar kod / kod serije / br. šasije) - 14581
Proizvođač (naziv, adresa)
Uvoznik (naziv, adresa) - Shot Case, 5 square Joaquim du Bellay, 91250, Saint Germain les Corbeil, Francuska
Distributer (naziv, adresa)
Zemlja podrijetla - Kina
Opis nedostatka/rizika - Dizajn proizvoda izlaže korisnika opasnosti od električnog udara.
Obvezne mjere - Povlačenje proizvoda sa tržišta.
Dragovoljne mjere
Informacije za potrošače - Prestati upotrebljavati proizvod. Prodavač na internet stranici RUEDUCOMMERCE
Datum objave 12.11.2020.
Slike proizvoda(Klik na sliku za veći prikaz)