RAPEX

Filter:
Grupa / kategorija Vozila
Naziv proizvoda - Motocikli CBR1000STL/SPL
Robna marka - Honda
Tip proizvoda (vrsta / broj modela / bar kod / kod serije / br. šasije) - Godina modela: 2020., vozila su proizvedena između 17. prosinca 2019. i 2. kolovoza 2020.
Proizvođač (naziv, adresa) - Honda Motor Europe (HME), 470 London Road, Slough, SL3 8QY, Berkshire, UK
Uvoznik (naziv, adresa) - Honda Motor Europe Limited - Sucursal em Portugal, Rua do Centro Empresarial, lote 310 – Edifício 13 Escritório 2.16, Quinta da Beloura, 2710-444, Sintra, Portugal
Distributer (naziv, adresa) - RUTING d.o.o., Rijeka, Franje Čandeka 44
Zemlja podrijetla - Japan
Opis nedostatka/rizika - Zbog nedovoljno zategnutog vijka na uređaju za promjenu stupnja prijenosa, isti može popustiti kod snažnog pomaka prema gore. Kod dugotrajne uporabe vijak se može slomiti i papučica će se odvojiti što onemogućuje promjenu stupnja prijenosa.
Obvezne mjere
Dragovoljne mjere - Poduzete od strane distributerera.
Informacije za potrošače - Vlasnici motocikla trebaju se obratiti trgovcu kod kojeg su kupili isto.
Datum objave 15.11.2020.