RAPEX

Filter:
Grupa / kategorija Vozila
Naziv proizvoda - Motocikli CRF1000A/D
Robna marka - Honda
Tip proizvoda (vrsta / broj modela / bar kod / kod serije / br. šasije) - ED, 2ED, 3ED, 4ED, motocikli su proizvedeni između 9. studenog 2017. i 27. lipnja 2019.
Proizvođač (naziv, adresa) - Honda Motor Europe (HME), 470 London Road, Slough, SL3 8QY, Berkshire, UK
Uvoznik (naziv, adresa)
Distributer (naziv, adresa) - RUTING d.o.o., Rijeka, Franje Čandeka 44
Zemlja podrijetla - Japan
Opis nedostatka/rizika - Držači nisu pravilno postavljeni jer ih je moguće pričvrstiti na nosač kada je ključ u zaključanom položaju.
Obvezne mjere
Dragovoljne mjere - Poduzete od strane distributera.
Informacije za potrošače - Vlasnici motocikla trebaju se obratiti trgovcu kod kojeg su kupili isto.
Datum objave 04.01.2021.