RAPEX

Filter:
Grupa / kategorija Vozila
Naziv proizvoda - Motocikli Honda CBR1000SPL/STL
Robna marka - Honda
Tip proizvoda (vrsta / broj modela / bar kod / kod serije / br. šasije) - SC82 (CBR1000SPL/STL); - tip: - CBR1000SPL/STL (2ED, ED); - Godina modela: 2020., proizvedeni između 9. prosinca 2019. i 3. lipnja 2020.
Proizvođač (naziv, adresa) - Honda Motor Europe (HME), 470 London Road, Slough, SL3 8QY, Berkshire, UK
Uvoznik (naziv, adresa)
Distributer (naziv, adresa) - RUTING d.o.o., Rijeka, Franje Čandeka 44
Zemlja podrijetla - Japan
Opis nedostatka/rizika - Tijekom postupka montaže lijevi uložak koji je povezan sa pločom je preokrenut sa unutarnje i vanjske strane.
Obvezne mjere
Dragovoljne mjere - Poduzete od strane distributera.
Informacije za potrošače - Vlasnici motocikla trebaju se obratiti trgovcu kod kojeg su kupili isti.
Datum objave 17.05.2021.