RAPEX

Filter:
Grupa / kategorija Hobi/Sportska oprema
Naziv proizvoda - Gimnastička lopta
Robna marka - Sinsay
Tip proizvoda (vrsta / broj modela / bar kod / kod serije / br. šasije) - 4516K-65X-ONE 4516K-39X-ONE, 75 cm, različite boje
Proizvođač (naziv, adresa) - Yiwu Dacheng Company Limited / Yiwu Cinder Jewelry Co Ltd, Room 1201-1203 Business Building No B, Wanda Plaza,City Yiwu City, Zhejiang Province, Kina
Uvoznik (naziv, adresa)
Distributer (naziv, adresa) - LPP CROATIA d.o.o., Zagreb, Avenija Dubrovnik 16
Zemlja podrijetla - Kina
Opis nedostatka/rizika - Gimnastička lopta sadrži prekomjernu količinu diizobutil ftalata (DIBP) (izmjerena vrijednost: više od 50% masenog udjela). Proizvod nije u skladu s Uredbom br. 1907/2006 (REACH), Aneks XVII, točka 51.
Obvezne mjere
Dragovoljne mjere - Povlačenje s tržišta i povrat od krajnjih korisnika.
Informacije za potrošače - Prestati upotrebljavati proizvod.
Datum objave 27.06.2022.