RAPEX

Filter:
Grupa / kategorija Vozila
Naziv proizvoda - Motocikli Kawasaki
Robna marka - Kawasaki
Tip proizvoda (vrsta / broj modela / bar kod / kod serije / br. šasije) - KLX125CA/CB/CC/CD i KLX125DA/DB/DC/DD, serijski brojevi:1. KLX125CA/CB/CC/CD - JKALX125CCDA00054 do JKALX125CCDA08629 2. KLX125DA/DB/DC/DD - JKALX125CDDA00077 do JKALX125CDDA08315
Proizvođač (naziv, adresa) - KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD, Japan
Uvoznik (naziv, adresa) - KAWASAKI MOTOR EUROPE NV, Nizozemska
Distributer (naziv, adresa) - Kaptol Cargo d.o.o., Zagreb, Bradovec 7
Zemlja podrijetla - Tajland
Opis nedostatka/rizika - Motocikl predstavlja opasnost od ozljeda jer u određenim uvjetima kao što su visoka temperatura i vlaga, izolacija na kapi svijećice nije dovoljna.
Obvezne mjere /
Dragovoljne mjere - Poduzete od strane distributera.
Informacije za potrošače - Potrošači su obaviješteni od strane distributera o besplatnom otklanjanju nedostataka na predmetnim motociklima.
Datum objave 31.10.2014.