Atomiziranje biocidnog sredstva i stvaranje aerosola u dezinfekcijskim tunelima NIJE DOZVOLJENO

Slika /vijesti/Atomiziranje_biocidnog_sredstva/cleaning 2.jpg

Na tržištu Europske unije ne postoje dezinfekcijska sredstva koja smiju dolaziti u kontakt sa sluznicom nosa, oka i usne šupljine.

Državni inspektorat, sanitarna inspekcija utvrdila je kako su se uslijed pandemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 na tržištu Republike Hrvatske pojavili tzv. dezinfekcijski tuneli koji su, kako se navodni, novi, inovativan način dezinfekcije građana prilikom ulaska u razne objekte.
 
Takvi tuneli koriste dezinfekcijska sredstava koji su odobrena, ali samo za dezinfekciju ruku. Naime, na tržištu Europske unije ne postoje dezinfekcijska sredstva koja smiju dolaziti u kontakt sa sluznicom nosa, oka i usne šupljine.
 
Područje biocidnih proizvoda je uređeno Uredbom o biocidnim proizvodima i Zakonom o provedbi Uredbe o biocidnim proizvodima. Prema njima svi biocidni proizvodi koji se stavljaju na raspolaganje moraju biti odobreni. Sukladno navedenim propisima, biocidi iz kategorije PT1 (biocidni proizvodi koji se mogu koristiti kao dezinfekcijska sredstva) mogu se koristiti isključivo na neoštećenoj koži u formi gela/kreme ili u formi tekućine. Nadalje, Svjetska zdravstvena organizacija je izdala Smjernice o čišćenju i dezinfekciji u doba pandemije COVID-19 gdje stoji kako se špricanje osoba dezinfekcijskim sredstvima strogo ne preporučuje zbog potencijalnog štetnog učinka na zdravlje čovjeka (posebice onih sredstava koji su na bazi klora ili neke druge aktivne tvari sa štetnim djelovanjem na sluznice i respiratorni trakt).
 
Zaključno, atomiziranje biocidnog sredstva i stvaranje aerosola sukladno proceduri koja se odvija u dezinfekcijskim tunelima NIJE DOZVOLJENO jer aerosol dolazi u kontakt sa sluznicom nosa, oka i sluznicom usne šupljine, što nije predviđen način uporabe biocidnog proizvoda.

Pisane vijesti