Državni inspektorat dio projekta 'Energetski učinkoviti sukladni proizvodi’

Slika /vijesti/Državni inspektorat dio projekta Energetski učinkoviti sukladni proizvodi/energetska_ucinkovitost.jpg

Projekt se provodi u 20 država članica EU i u Turskoj

Tržišna inspekcija Državnog inspektorata uz 29 partnera iz 20 država članica EU i Tursku, sudionik je paneuropskog projekta nadzora tržišta EEPLIANT3 (Energy Efficiency Compliant Products – Energetski učinkoviti sukladni proizvodi).
Ovaj project usmjeren je na provjere sukladnosti i druge aktivnosti nadzora tržišta u pogledu proizvoda povezanih s energijom, a kako bi se na tržištu osigurala prisutnost energetski učinkovitih proizvoda te ujedno doprinijelo postizanju ciljeva energetske učinkovitosti EU, kao i ciljevima EU u pogledu okoliša i klimatskih promjena.
 
U okviru projekta tržišna inspekcija Državnog inspktorata sudjeluje u dva radna paketa koji obuhvaćaju klimatizacijske uređaje, ventilatore i rasvjetna tijela te je uz provedene nadzore sukladnosti navedenih uređaja kroz provjeru označavanja oznakama energetske učinkovitosti, informacijskih listova proizvoda i tehničke dokumentacije, izvršeno ujedno i uzorkovanje klimatizacijskih uređaja  sa tržišta čija su ispitivanja u tijeku u akreditiranom laboratoriju.
 
S obzirom na 30 mjeseci zajedničkog rada svih sudionika od samog  početka projekta,  koordinator projekta (Prosafe organizacija) izvijestio je o preliminarnim rezultatima provedenih aktivnosti u okviru radnih paketa projekta dostupnim kroz drugo izdanje biltena (EEPLIANT3 2nd Newsletter):
 
EEPLIANT3 HR
EEPLIANT3 ENG
 
Više informacija o samom projektu dostupno je na poveznici: https://eepliant.eu/index.php/new-about-eepliant/about-eepliant3

Stranica