Maloprodajna cijena božićnog drvca mora biti jasno, vidljivo i čitko istaknuta

Slika /slike/drvce shutterstock_1.jpg

Ako potrošač smatra da su neka njegova prava zakinuta isto može prijaviti Državnom inspektoratu

Diljem Hrvatske ovoga vikenda započela je prodaja božićnih drvca koja će uskoro pronaći svoje mjesto u domovima građana.
 
Stoga Državni inspektorat poziva građane da obrate pažnju pri kupnji najvažnijeg drvca u godini.
 
Naime, šumarska inspekcija Državnoga inspektorata kontinuirano, tijekom cijele godine na temelju podataka iz upisnika dobavljača božićnih drvca nadzire površine na kojima rastu božićna drvca.
 
Uz to sukladno čl. 56. Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu šumarski inspektori nadziru i opremu, objekte za doradu, skladišta i prijevoz božićnih drvca kao i vodi li se propisana dokumentacija.
 
Kada se božićna drvca dopreme na punktove na kojima se prodaju, trgovac je dužan sukladno članku 7. Zakona o zaštiti potrošača jasno, vidljivo i čitko istaknuti iznos maloprodajne cijene drvca.
 
Isto tako, trgovac je dužan omogućiti potrošaču podnošenje pisanog prigovora, odnosno vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora.
 
Ako potrošač smatra da su neka njegova prava prilikom kupnje božićnog drvca zakinuta isto može prijaviti Državnom inspektoratu ispunjavanjem elektroničkog obrasca „Podnošenje prijava“, slanjem prijave poštom na adresu Državni inspektorat, Šubićeva 29, 10 000 Zagreb ili osobno u Pisarnici Državnog inspektorata.

Stranica