Državni inspektorat prati i promptno postupa po svim RASFF obavijestima

Slika /slike/info.jpg
Državni inspektorat kao nacionalna kontakt točka za Sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje - Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) putem EU-RASFF sustava zaprimio je hitnu RASFF obavijest da je proizvođač Barry Callebaut Belgium N.V.  u sklopu svoje samokontrole utvrdio prisutnost Salmonella spp. u dvije vrste čokolade, a što se kao uzrok potencijalne kontaminacije smatra lecitin soje. Zbog navedenog proizvođač je obustavio kompletnu proizvodnju i zatražio od svojih klijenata da blokiraju distribuciju čokoladnih proizvoda proizvedenih 25. lipnja 2022. godine i kasnije.

U navedenoj obavijesti je zaprimljena i informacija da je predmetni proizvod distribuiran kao sirovina jednom (1) poslovnom subjektu u Republici Hrvatskoj slijedom čega je sanitarna inspekcija Državnog inspektorata žurno obavila inspekcijski nadzor kojim je utvrđeno da je sporna pošiljka proizvoda vraćena proizvođaču. 

Inspekcijsko postupanje sanitarne inspekcije Državnog inspektorata je i dalje u tijeku zbog utvrđivanja eventualne prisutnosti proizvoda kod drugih subjekata u poslovanju s hranom na teritoriju Republike Hrvatske, a o čemu će javnost biti pravovremeno informirana.

Pisane vijesti