Inspekcije Državnog inspektorata obavile više od 600 nadzora turističke predsezona

Slika /slike/DIRH - znacka.jpg

Većina nadziranih objekata poslovalo je sukladno propisima. 

Tradicionalno, a kako smo i najavili, u cilju uspješne provedbe turističke predsezone i sezone, u tijeku su koordinirani inspekcijski nadzori inspekcija Državnog inspektorata u hotelima, kampovima, marinama te u ostalim ugostiteljskim objektima i trgovinama.

Tijekom lipnja 2022. godine obavljen je 621 inspekcijski nadzor, te je većina nadziranih objekata, njih 54 % poslovalo sukladno propisima. S druge strane u 285 (46 %) inspekcijskih nadzora utvrđene su 442 razne povrede propisa. Sukladno zakonskim propisima za 162 povrede inspektori su primijenili načelo oportuniteta odnosno omogućili su ispravak utvrđene nepravilnosti tijekom inspekcijskog nadzora.

Za 280 povreda propisa nadležnim sudovima je podneseno 16 optužnih prijedloga, doneseno je 20 prekršajnih naloga te je naplaćena 61 kaznu na mjestu izvršenja prekršaja. Također, radi utvrđenih povreda inspektori Državnog inspektorata su donijeli ukupno 250 upravnih rješenja.

Najčešće povrede propisa iz djelokruga turističke inspekcije odnosile su se na neisticanje obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora te na ne pridržavanje propisanoga radnog vremena. Sanitarna inspekcija utvrdila je niz slučajeva u kojima radnici nisu imali položen tečaj zdravstvenog odgoja, a inspekcija zaštite okoliša utvrdila je nepravilnosti vezane uz nepropisno odvajanje otpada.

Inspekcija rada je utvrdila da poslodavci 8 radnika nisu prijavili na obvezno mirovinsko osiguranje prije početka rada, s prvim danom početka rada ili na odgovarajuće radno vrijeme te da je za poslodavce nezakonito radilo ukupno 20 državljana trećih zemalja bez dozvola za boravak i rad odnosno potvrda o prijavi rada u Republici Hrvatskoj, slijedom čega su poduzete propisane mjere.

Tržišna inspekcija, u navedenom razdoblju postupala je zbog neisticanje maloprodajne cijene i uvjeta prodaje, a poljoprivredna inspekcija zbog zavaravanje potrošača glede karakteristika hrane.

Uz navedene inspekcije na terenu su i vodopravni, veterinarski, energetski inspektori, inspektori zaštite prirode, inspekcija opreme pod tlakom, lovna i šumarska inspekcija, rudarska kao i inspekcija rada za nadzor u području zaštite na radu koja nadzire procjenu rizika, osposobljenost radnika za rad na siguran način te ispitivanje sredstava rada i parametara radnog okoliša.

Koordinirani inspekcijski nadzori inspekcija Državnoga inspektorata u djelatnosti ugostiteljstva i turizma traju do 31. kolovoza 2022. godine, a inspektori u slučaju utvrđenih nedostataka i nepravilnosti će i nadalje poduzimati zakonom propisane mjere.

Pisane vijesti