Plan zakonodavnih aktivnosti za 2021. godinu

Slika /slike/2019-banner-e-savjetovanja.jpg
Državni inspektorat je dana 11. rujna 2020. na stranicama e-Savjetovanja https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=14750,  objavio Plan zakonodavnih aktivnosti za 2021. godinu. Predmetno savjetovanje je otvoreno od 11. rujna do 25. rujna 2020. godinu.
Planom zakonodavnih aktivnosti za 2021. godinu, Državni inspektorat je predložio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom inspektoratu u IV. kvartalu 2021. godine.  Naime, Nacionalnim programom reformi 2017, pod ciljem 4.1.  „Jačanje konkurentnosti gospodarstva“, reformskog područja 4.1.1. „ Unaprjeđenja poslovnog okruženja“ određena je mjera „ Objedinjavanje inspekcijskih službi“, s ciljem rasterećenja gospodarskih subjekata od učestalih, neujednačenih i nekoordiniranih inspekcijskih nadzora i postupanja, slijedom čega je dana 13. prosinca 2018. donesen  Zakon o Državnom inspektoratu, a koji je objavljen dana 20. prosinca 2018., te koji je stupio na snagu dana 1. travnja 2019.
U svakodnevnoj primjeni predmetnog Zakona, pojavile su se određene potrebe za detaljnijom razradom i usklađivanjem pojedinih odredbi istoga i to prvenstveno u dijelu koji se odnosi na djelokrug i postupanje većeg broja inspekcija Državnog inspektorata. Primjerice, proširenje ovlasti inspektora u području svoga djelokruga sa svrhom zaštite javnog interesa i jačanja povjerenja u postupanje državnih tijela, kao i nomotehnička usklađenja i detaljnija razrada pojedinih odredbi s prethodnom analizom koja je nužne radi jasne, pravilne i određene primjene predmetnog Zakona.
Zakon o Državnom inspektoratu potrebno je izmijeniti i dopuniti kako bi se postigao optimalan učinak prilikom primjene istog Zakona, a  razmjeran cilju i svrsi radi kojeg je isti i donesen. Analizom, a nakon prethodnih pisanih konzultacija s inspekcijama Državnog inspektorata i njihovih iskazanih potreba za efikasnijim i djelotvornijim postupanjem u obavljanju inspekcijskih poslova, utvrđeno je da bi se zakonskim izmjenama i dopunama mogao postići optimalan učinak u radu Državnog inspektorata.
 

Stranica