Poljoprivredna inspekcija provodi pojačane nadzore primjene i stavljanja na tržište sredstava za zaštitu bilja

Slika /slike/info.jpg

Do sada je obavljeno 416 službenih kontrola pravilne primjene i stavljanja na tržište sredstava za zaštitu bilja te je utvrđeno 45 nepravilnosti. 

Poljoprivredna inspekcija Državnog inspektorata ovih dana provodi pojačane inspekcijske nadzore primjene i stavljanja na tržište sredstava za zaštitu bilja, s naglaskom na kontrolu pravilne primjene sredstava za zaštitu bilja kod proizvođača uljane repice.
 
Poljoprivredna inspekcija do sada je obavila 416 službenih kontrola pravilne primjene i stavljanja na tržište sredstava za zaštitu bilja te je utvrdila 45 nepravilnosti slijedom čega su poduzete sve zakonom propisane mjere. Najčešće utvrđene nepravilnosti odnosile su se na neispravno označena sredstva za zaštitu bilja stavljenih na tržište.
 
Uz navedeno inspektori na terenu nadziru:
 
  • pravilnu primjena sredstava za zaštitu bilja kod korisnika uz uzimanje uzoraka poljoprivrednog bilja,
  • dokumentaciju vezano uz izobrazbu korisnika sredstava za zaštitu bilja,
  • evidencije o uporabi tih sredstava,
  • uvjete distribucije i skladištenja sredstava za zaštitu bilja,
  • ispravnost uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja.
U slučaju upotrebe sredstava za zaštitu bilja u suprotnosti s rješenjem o registraciji sredstava za zaštitu bilja Zakonom o provedbi Uredbe 1107/2009  o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja propisane su novčane kazne za pravnu osobu  u rasponu od 3.981,94 do 6.636,58 eura, za odgovornu osobu u pravnoj osobi od 663,65 do 1.327,31 eura i za fizičku osobu (samostalni poduzetnik ili pojedinac) u rasponu od 1.990,97 do 3.318,29 eura. 

Također Zakonom o održivoj uporabi pesticida propisane su novčane kazne za pravnu osobu u rasponu od 6.636,58 do 13.273,16 eura i za fizičku osobu od 663.61 do 1.327.23 eura ako se propusti obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele.

Pisane vijesti