Svjetleće dekoracije pod budnim okom inspektora Državnog inspektorata

Slika /vijesti/201221 lampice.jpg

U cilju zaštite i sigurnosti potrošača, tržišna inspekcija Državnog inspektorata tijekom mjeseca prosinca provodi inspekcijske nadzore sukladnosti rasvjetnih lanaca i rasvjetne užadi

Nadzori su usmjereni prvenstveno prema gospodarskim subjektima koji uvoze i na tržište RH stavljaju te distribuiraju tkz. 'lampice'.
 
S obzirom na zahtjeve kojima navedeni proizvodi moraju udovoljiti, a koji su određeni kroz Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica te odgovarajućim usklađenim europskim normama, inspektori prvenstveno nadziru sukladnost predmetnih proizvoda kroz provjere dokumentacije o sukladnosti, ispravnost označavanja, uputa o korištenju i sigurnosnih upozorenja.
 
Imajući u vidu da je povećana ponuda i potražnja za spomenutim proizvodima pozivamo potrošače da:
 
  • koriste proizvod sukladno namjeni koju je predvidio proizvođač, odnosno ukoliko proizvod namjeravaju koristiti u zatvorenom prostoru da provjere je li na ambalaži navedeno upozorenje „SAMO ZA UNUTARNJU UPORABU“ ili  simbol  čije objašnjenje mora biti u uputama¸
 
  • ne priključuju svjetleći lanac ili uže na napajanje dok je u ambalaži 
 
  • je kod svjetlećih lanaca sa nezamjenjivim žaruljicama označena ta informacija
 
  • kod svjetlećih lanaca sa zamjenjivim žaruljicama ne uklanjaju i ne mijenjaju žaruljice dok je lanac priključen na napajanje
 
  • kod svjetlećih lanaca sa zamjenjivim serijski povezanim žaruljicama odmah zamijene pregorjele žaruljice sa žaruljicama istog tipa ili s tipom koje je preporučio proizvođač
 
  • kod svjetlećih lanaca ili užadi namijenjenih međusobnom povezivanju ne spajaju dijelove svjetlećeg lanca ili užeta s dijelovima drugog proizvođača
 
  • ne otvaraju ili presijecaju svjetlosno uže
 
Nadalje, navedeni proizvodi moraju sadržavati upute (priložene ili na ambalaži proizvoda) koje uz ostala trebaju imati upozorenja vezana uz korištenje na hrvatskom jeziku.
 
O utvrđenom činjeničnom stanju javnost ćemo informirati po okončanju inspekcijskih nadzora.

Stranica