U pet dana inspektori rada utvrdili 42 prekršaja iz područja radnih odnosa

Slika /slike/201009 posten rad.jpg

Nadzore nad primjenom propisa iz područja rada inspektori rada obavljaju svakodnevno.

Državni inspektorat kao tijelo nadležno za nadzor nad primjenom propisa iz područja rada sudjelovao je u akciji „Pošten rad, jasna pravila igre“. Ova akcija održana je u svim državama članicama Europske unije u razdoblju od 21. do 25. rujna 2020. godine.
 
Ova akcija imala je za cilj ukazati na negativne učinke neprijavljenog rada za poslodavce, radnike i društvo u cjelini. Nadalje, cilj intenzivne kampanje na razini EU je podizanje razine svijesti među radnicima o njihovim pravima, negativnom utjecaju neprijavljenog rada i mogućnostima zaštite prava iz radnog odnosa, a poslodavcima ukazati na rizik koji sa sobom nosi neprijavljeni rad.
 
S obzirom na to da su rezultati Eurobarometrovog istraživanja javnog mnijenja pokazali da neprijavljeni rad najviše pogađa graditeljstvo, ugostiteljstvo i cestovni promet inspekcija rada Državnog inspektorata provela je ciljane inspekcijske nadzore upravo u tim sektorima.
 
Obavljeno je 183 inspekcijska nadzora u kojima je utvrđena osnovana sumnja u počinjenje ukupno 42 prekršaja iz područja radnih odnosa. Također, utvrđeno je da je osam radnika radilo kod poslodavaca na poslovima s obilježjima radnog odnosa, a da ih poslodavci nisu prije početka rada prijavili na obvezno mirovinsko osiguranje te da je osam državljana trećih zemalja radilo bez dozvole za boravak i rad u Republici Hrvatskoj. Zbog utvrđenih nezakonitosti poduzete su zakonom propisane upravne i prekršajne mjere.
 
Napominjemo kako inspektori rada Državnog inspektorata nadzore nad primjenom propisa iz područja rada obavljaju svakodnevno. Neprijavljeni rad radnika,  tzv. „rad na crno“, može se prijaviti Državnom inspektoratu ispunjavanjem elektroničkog obrasca „Podnošenje prijava“ koji je dostupnom na službenim stranicama Državnog inspektorata, slanjem prijave/predstavke poštom na adresu Državni inspektorat, Šubićeva 29, 10 000 Zagreb ili osobno u Pisarnici Državnog inspektorata.

Stranica