U pet dana obavljeno 867 nadzora, većina obveznika dvojnog iskazivanja cijena to učinilo na ispravan način

Slika /slike/DIRH - znacka.jpg

Inspekotri su,gdje je Zakonom to predviđeno, u slučaju utvrđenog prekršaja prvi put primjenili načela oportuniteta. 

Tržišna i turistička inspekcija Državnog inspektorata u ponedjeljak 05. rujna 2022. godine započele su s inspekcijskim nadzorima dvojnog iskazivanja cijena, a imajući u vidu stupanje na snagu Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.
U samo pet dana, odnosno od prvog dana obveznog dvojnog iskazivanja cijena roba i usluga, obavljeno je 867 inspekcijskih nadzora, u kojima je ukupno utvrđeno 285 povreda odredbi Zakona.

Od navedenog ukupnog broja nadzora tržišna inspekcija obavila je 515 inspekcijskih nadzora nad poslovnim subjektima koji su obveznici dvojnog iskazivanja cijena prema potrošačima. U području trgovine obavljeno su 352 inspekcijska nadzora, dok su 163 nadzora obavljena nad raznim pružateljima usluga (frizerske, usluge popravka i sl.).  

Ukupno je utvrđeno 179 povreda odredbi Zakona od toga:
  • u 89 slučajeva poslovni subjekt nije dvojno iskazao cijene (neiskazivanje maloprodajne cijene u eurima i/ili neiskazivanje cijene za jedinicu mjere u eurima),
  • u 81 slučaju utvrđeno je neisticanje i nepravilno isticanje fiksnog tečaja konverzije (poslovni subjekt u poslovnim prostorijama nije iskazao fiksni tečaj konverzije ili ga je iskazao nepravilno, primjerice tečaj nije iskazan u punom brojčanom iznosu),  
  • šest (6) povreda odnosilo se na neiskazivanje dvojnog iznosa na računu uz prikaz fiksnog tečaja konverzije,
  • a tri (3) povrede su se odnosile na to da poslovni subjekt nije pravilno preračunao novčane iznose sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.
 
Turistička inspekcija je obavila ukupno 295 redovnih inspekcijskih nadzora nad poslovnim subjektima koji su obveznici dvojnog iskazivanja cijena prema potrošačima.

Od ukupnog broja obavljenih nadzora (295)  utvrđeno je 106 povreda odredbi Zakona, od toga:
 
  • 71 povreda se odnosila na to da poslovni subjekt nije dvojno iskazao cijene, 
  • 28 povreda se odnosila na neisticanje i nepravilno isticanje fiksnog tečaja konverzije,
  • te se sedam (7) povreda odnosilo na ne iskazivanje dvojnog iznosa na računu uz prikaz fiksnog tečaja konverzije.
 
Slijedom navedenog inspektori su poduzeli zakonom propisane mjere. Napominjemo kako je čl. 89. Zakona omogućena primjena načela oportuniteta, u slučajevima utvrđenog prekršaja prvi put i to ako nadzirana osoba tijekom nadzora otkloni nepravilnosti i nedostatke utvrđene u nadzoru ili u kratkom primjernom roku.

Cilj ovih nadzora kojima su obuhvaćeni poslovni subjekti koji su obveznici dvojnog iskazivanja cijena robe i usluga odnosno trgovci, ugostitelji i drugi pružatelji usluga je prije svega zaštita i informiranje potrošača. Nadzorne aktivnosti nastavljaju se i u narednom razdoblju.

Više detalja o nadležnosti Državnog inspektorata, turističke, tržišne i inspekcije rada, nad provođenjem Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj dostupno je na poveznici.

Pisane vijesti