Pomoćnici

Pomoćnica glavnog državnog inspektora: Vedrana Filipović-Grčić
Kontakt broj: 01 2375 356
e-mail: vedrana.filipovic@dirh.hr
 
Pomoćnik glavnog državnog inspektora: Krunoslav Bašić
Kontakt broj: 01 2375 377
e-mail adresa: krunoslav.basic@dirh.hr