Inspekcije Državnog inspektorata provode pojačane nadzore u turističkim središtima

Slika /slike/DIRH zapisnik.jpg

Svi ovi nadzori imaju za cilj doprinijeti uspješnoj provedbi turističke sezone, a kako je istaknuo glavni državni inspektor dr.sc. Andrija Mikulić  'na nama je zakonska i moralna obvezu zaštititi radnika i gospodarstvo'.

Inspekcije Državnog inspektorata, tradicionalno, i ove godine u ljetnim mjesecima provode pojačane inspekcijske nadzore u turističkim središtima na obali. U ovom trenutku na terenu je nekoliko stotina inspektora. Konkretno; na terenu su turistički, sanitarni, tržišni, poljoprivredni, veterinarski, građevinski, inspektori rada (u području radnih odnosa i zaštite na radu), vodopravni inspektori, inspektori zaštite prirode i zaštite okoliša te rudarska i inspekcija opreme pod tlakom.

 Samim nadzorima u sezoni, prethodili su koordinirani inspekcijski nadzori tijekom svibnja i lipnja kada su inspekcije Državnog inspektorata obavile gotovo 1300 inspekcijskih nadzor. 45 % nadziranih subjekata poslovalo je sukladno propisima, a u 711 (55 %) inspekcijskom nadzoru utvrđeno je ukupno 1.556 raznih povreda propisa

Najviše utvrđenih povreda propisa odnosilo se na:
  • neprijavljivanje radnika,
  • nezakoniti rad stranaca (državljana trećih zemalja),
  • neprovođenje procjene rizika, neosposobljenost radnika za rad na siguran način
  • nelegalno iznajmljivanje
  • neisticanje maloprodajne cijene i sl.

Rezultati nadzora u predsezoni poslužili su kao indikator te su ukazali na što se usredotočiti u nadzorima u ljetnim mjesecima.

U tom smislu, turistički inspektori Državnog inspektorata, ovih dana, obavljaju pojačane inspekcijske nadzore tkz. nelegalnih iznajmljivača - neregistriranih pružatelja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu. U cilju zaštite zdravlja ljudi na terenu je prisutna i sanitarna inspekcija kroz mobilne timove koji obavljaju nadzore koji se odnose na sigurnost hrane, a što uključuje i uzorkovanje hrane.

Također s obzirom na rezultate dosadašnjih akcija poseban naglasak stavljen je na zaštiti prava radnika, a kako je u proteklom razdoblju uočen povećan broj ozljeda radnika inspektori zaštite na radu posebice nadziru kuhinje, praonice rublja i energetske objekte poput kotlovnica jer su u tim objektima povećani rizici za život i zdravlje radnika.

Svi ovi nadzori imaju za cilj doprinijeti uspješnoj provedbi turističke sezone, a kako je istaknuo glavni državni inspektor dr.sc. Andrija Mikulić  'na nama je zakonska i moralna obvezu zaštititi radnika i gospodarstvo jer „rad na crno“ kao najskuplji oblik rada izravno nanosi šteta i radniku i gospodarstvu te stvara nelojalnu konkurenciju.'
 

Pisane vijesti