12. Sektor za nadzor rudarstva, energetike i opreme pod tlakom


Inspekcije za nadzor rudarstva, energetike i opreme pod tlakom

U Sektoru za nadzor rudarstva, energetike i opreme pod tlakom, ustrojene su slijedeće inspekcijske službe:
 
 • Služba nadzora u području rudarstva
 • Služba nadzora u području energetike
 • Služba nadzora u području opreme pod tlakom

 


Rudarska inspekcija

Informirajte se što nadzire rudarska inspekcija

Rudarska inspekcija obavlja nadzor nad primjenom zakona i propisa kojima se uređuje:
 •  istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina
 •  zaštita na radu, tehnički normativi, sigurnost ljudi i imovine pri izvođenju rudarskih radova istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina
 •  gradnja rudarskih objekata i postrojenja
 •  uporaba rudarskih objekata i postrojenja do završetka eksploatacije i sanacija istraživanjem i eksploatacijom mineralnih sirovina devastiranog prostora
 •  korištenje rudarskih strojeva, objekata, postrojenja, opreme, alata, uređaja i instalacija
 •  ispunjavanje propisanih uvjeta radnika zaposlenih na određenim poslovima u rudarstvu
 •  zaštita od požara pri podzemnim rudarskim radovima
 •  obveze u vezi s rudarskim planovima i rudarskim mjerenjima
 •  postupanje s mineralnim sirovinama pri izvođenju građevinskih radova
 •  organiziranje službe spašavanja i vatrogasne jedinice
 •  uviđaji smrtnih slučaja, grupnih ozljeda i iznimnih događaja koji uzrokuju veću materijalnu štetu pri izvođenju rudarskih radova
 •  poslovanje rudarskih gospodarskih subjekata registriranih za poslove istraživanja i/ili eksploatacije mineralnih sirovina

Prijava rudarskoj inspekciji

Prijavu možete podnijeti na adresu: Državni inspektorat, Šubićeva 29, 10 000 Zagreb ili putem prijave na Prijave.
 


Energetska inspekcija

Informirajte se što nadzire energetska inspekcija

Energetska inspekcija obavlja nadzor nad primjenom zakona i propisa u području elektroenergetike, toplinarstva i plinarstva, energetske učinkovitosti, istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe i trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida u geološkim strukturama, kojima se uređuje:
 • ispunjavanje uvjeta za obavljanje energetskih djelatnosti
 • ispunjavanje obveza energetskih subjekata i kupaca energije pri projektiranju, gradnji, stavljanju u uporabu, uporabi tj. korištenju, pogonu i održavanju energetskih objekata, postrojenja, vodova, priključaka na mrežu, instalacija i opreme 
 • organizaciju održavanja postrojenja i građevina u skladu s odobrenom/potvrđenom tehničkom/projektnom dokumentacijom, tehničkim i sigurnosnim propisima
 • ispunjavanje obveza upravitelja stambenih zgrada pri održavanju zajedničkih dijelova stambenih zgrada
 • održavanje parametara kvalitete energije i pouzdanosti isporuke energije
 • ispunjenost tehničkih zahtjeva za proizvode i ocjenu sukladnosti te zahtjeva za opću sigurnost proizvoda i opreme proizvodnih postrojenja
 • energetsku učinkovitost
 • ispunjavanje propisanih uvjeta radnika zaposlenih na određenim poslovima u energetici
 • obveze investitora i naftno-rudarskih gospodarskih subjekata pri izvođenju naftno-rudarskih radova, građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja te sanaciji prostora devastiranog naftno-rudarskim radovima
 • provedbu mjera zaštite na radu pri izvođenju naftno-rudarskih radova.  

Prijava energetskoj inspekciji

Prijavu možete podnijeti na adresu: Državni inspektorat, Šubićeva 29, 10 000 Zagreb ili putem prijave na Prijave.
 


Inspekcija opreme pod tlakom

Informirajte se što nadzire inspekcija opreme pod tlakom

Inspekcija opreme pod tlakom obavlja nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje:
 • uporaba opreme pod tlakom i pokretne tlačne opreme
 •  ispunjavanje propisanih uvjeta radnika zaposlenih na određenim poslovima u području opreme pod tlakom
 •  ispunjavanje propisanih uvjeta pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnosti u području opreme pod tlakom i pokretne tlačne opreme
 •  tehnički zahtjevi i ocjena sukladnosti za opremu pod tlakom i pokretnu tlačnu opremu u uporabi

Prijava inspekciji opreme pod tlakom

Prijavu možete podnijeti na adresu: Državni inspektorat, Šubićeva 29, 10 000 Zagreb ili putem prijave na Prijave.