6. Sektor za nadzor trgovine, usluga i zaštite potrošača

Sektor za nadzor trgovine, usluga i zaštite potrošača obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuje obavljanje trgovine, elektroničke trgovine, posredovanja u prometu nekretninama, usluga, zabrana i sprječavanje neregistriranog obavljanja djelatnosti trgovine i usluga,  zaštite ekonomskih interesa potrošača pri kupnji proizvoda i usluga, javnih usluga koje se obračunavaju i naplaćuju potrošačima; inspekcijske poslove koji se odnose na provjeru tehničkih i sigurnosnih zahtjeva proizvoda stavljenih na tržište, postupak provjere ocjenjivanja sukladnosti s propisanim zahtjevima, isprave koje moraju imati proizvodi na tržištu, označavanje, obilježavanje i prezentiranje proizvoda.

U Sektoru za nadzor trgovine, usluga i zaštite potrošača ustrojene su tri službe:
1. Služba zaštite ekonomskih interesa potrošaća
2. Služba nadzora sigurnosti neprehrambenih proizvoda
3. Služba nadzora trgovine i usluga