5. Sektor za nabavu, strateško planiranje i upravljanje imovinom

  • Obavijest o sprječavanju sukoba interesa
Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1., a u vezi s člankom 76. stavkom 2. točkom 1.Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/2016) objavljujemo da ne postoji gospodarski subjekt s kojim Državni inspektorat ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).