3. Služba nadzora trgovine i usluga

Služba nadzora trgovine i usluga obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa u području trgovine, elektroničke trgovine,  posredovanja u prometu nekretninama, usluga, zabrane i sprječavanja neregistriranog obavljanja djelatnosti trgovine i usluga te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.