Kontakt / Podnošenje prijava


Prijavu možete podnijeti poštom, elektroničkom poštom ili telefaksom. Možete je podnijeti telefonom (osim ako se prijavljuje povreda prava podnositelja prijave za utvrđivanje koje je bitna pisana i potpisana prijava) ili osobno u uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u područnim uredima i ispostavama Državnog inspektorata, ili je tijekom radnog vremena možete predati u pisarnici Središnjeg ureda, mjesno nadležnog područnog ureda ili ispostave.

Detalji vezani za podnošenje prijave, do daljnjeg , dostupni su na slijedećim linkovima:

 

tržišna inspekcija u području zaštite potrošača i sigurnost neprehrambenih proizvoda :

 


 

  • OBRAZAC OBAVIJESTI O OPASNIM PROIZVODIMA
    Obrazac obavijesti o opasnim proizvodima koji proizvođači ili distributeri upućuju nadležnim inspekcijskim tijelima u slučaju kada utvrde da proizvod koji su stavili na tržište predstavlja rizik za potrošače i da nije sukladan s općim sigurnosnim zahtjevima dostupan je na poveznici:
    http://potrosac.mingo.hr/hr/rapex/obavijest-o-opasnim-proizvodima.php


 

 

tržišna inspekcija u području neregistrirane djelatnosti:

  •  email: prijave@dirh.hr

sanitarna inspekcija :  

 

veterinarska inspekcija:

 

poljoprivredna inspekcija:

 

šumarska i lovna inspekcije:

 

fitosanitarna inspekcija :

 

turistička inspekcija :

 

rudarska inspekcija, inspekcija opreme pod tlakom:

 

energetska inspekcija:

 

inspekcija gospodarenja otrovnim kemikalijama

 

inspekcija rada i zaštite na radu:  prijave@dirh.hr
Dežurni inspektor za zaštitu na radu: 01 2375152
Dežurni inspektor za područje radnih odnosa: 01 2375 155

 

građevinska inspekcija:

 

inspekcija zaštite okoliša:

 

inspekcija zaštite prirode:

 

vodopravna inspekcija:

 
zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama:
 

povjerenici i savjetnici:
 
  • povjerenik za etiku: Mihovil Vukša
  • savjetnica za informacijsku sigurnost: Marija Klarić Markus