Pravni propisi vezani uz područje građevinske inspekcije

Zakoni
Naputci
 • Naputak o novčanim kaznama koje izriču građevinski inspektori (NN br. 23/18, 115/18)
 • Naputak o novčanim kaznama koje izriču građevinski inspektori u provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji (NN br. 40/15)
 • Naputak o načinu rada građevinske inspekcije (NN br. 46/20)

Pravilnici
 • Pravilnik o načinu označavanja građevine opasnom(NN br. 116/19)
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora Državnog inspektorata​  (NN br. 84/19 članak 12.) Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta (NN br. 116/19)
 • Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN br. 112/1734/1836/1998/1931/20)
 • Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN br. 78/13)
 • Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (NN br. 42/14)
 • Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN br. 118/1965/20)
 • Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda (NN br. 118/19)
 • Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN br. 113/08)
 • Pravilnik o održavanju građevina (NN br. 122/1498/19)
 • Pravilnik o manje složenim radovima (NN br. 14/20

Tehnički propisi
Uredbe
 • Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja (NN br. 37/14154/14)
 • Uredba o informacijskom sustavu prostornog uređenja (NN br. 115/15)
 • Uredba o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN br. 131/12, 92/15)
 Propisi koje primjenjuje građevinska inspekcija