18. Sektor za nadzor građenja

U Državnom inspektoratu inspekcijske poslove obavlja 111 građevinskih inspektora.
 
Građevinska inspekcija obavlja inspekcijske poslove
 • nadzora građenja
 • nadzora provedbe stručnog nadzora građenja
 • nadzora održavanja građevina
 • nadzora uporabe građevina
 • poduzimanja mjera u slučajevima utvrđenog nezakonitog građenja
 • izvršenja inspekcijskih rješenja putem treće osobe
 • propisane posebnim zakonima
 
Ovlasti građevinskog inspektora
 • utvrđivanje zakonitosti
  • građenja građevina,
  • provedbe stručnog nadzora građevina
  • uporabe građevina
  • održavanja građevina
 • naređivanje mjera propisanih Zakonom o državnom inspektoratu
 
 
Inspekcijske mjere koje naređuje građevinski inspektor:
 • otklanjanje nepravilnosti tijekom građenja
 • zabranu ugradnje građevnog proizvoda
 • otklanjanje oštećenja na postojećoj građevini
 • usklađivanje građenja
 • uklanjanje građevine
 • zabranu uklanjanja građevine
 • obustavu građenja