Smrtna ozljeda i ozljeda radnika ili osobe na radu kojoj je pružena hitna medicinska pomoć

Smrtna ozljeda i ozljeda radnika ili osobe na radu kojoj je pružena hitna medicinska pomoć
Smrtna ozljeda i ozljeda radnika ili osobe na radu kojoj je pružena hitna medicinska pomoć,  prijavljuje se u radno vrijeme područnih ureda, na niže navedene brojeve telefona dežurnog inspektora rada za nadzor u području zaštite na radu. Izvan radnog vremena područnog ureda ozljeda se prijavljuje na jedinstveni europski broj za hitne službe - 112.
 
  • Područni ured Osijek (07:00-15:00): 031 250 630
  • Područni ured Rijeka (07:30-15:30): 051 356 172
  • Područni ured Split (07:00-15:00): 021 407-360 
  • Područni ured Varaždin (07:00-15:00): 042 658 373
  • Područni ured Zagreb (07:30-15:30): 01 2375 152