Najava pošiljaka životinja i proizvoda životinjskog podrijetla poslanih iz EU na područje RH nakon prethodnog provoza preko područja trećih zemalja

U skladu s odredbama članka 7. stavka 1. Direktive Vijeća (EEZ) br. 90/425 od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima koji se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta i članka 6. stavka 1. Direktive Vijeća (EEZ) br. 89/662 od 11. prosinca 1989. o veterinarskim pregledima u trgovini unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta, Republika Hrvatska je obvezna na mjestima na kojima je na jedinstveno unutarnje europsko tržište dozvoljeno unošenje životinja i proizvoda životinjskog podrijetla iz trećih zemalja, tijekom veterinarskih pregleda osigurati preglede certifikata i drugih dokumenta a ukoliko su takve životinje i proizvodi podrijetlom i poslani iz Zajednice osigurati preglede kako je to predviđeno u članku 5. navedenih Direktiva.

Ukoliko su pošiljke živih životinja i proizvoda/nusproizvoda životinjskog podrijetla poslane iz jedne od država članica Europske unije ili Europskog ekonomskog prostora te su prije ponovnog unosa na područje Republike Hrvatske tranzitirale preko područja jedne ili više trećih zemalja ili međunarodnih voda, nakon utvrđivanja carinskog statusa robe Zajednice od strane carinskih službenika, takve pošiljke je potrebno uputiti carinskim otpremnicima koji će na graničnom prijelazu podnijeti prijavu za pregled pošiljke nadležnoj GVP. U pomorskim lukama prijavu pošiljaka nadležnoj GVP osim carinskih otpremnika mogu obavljati i brodski agenti.
Carinski otpremnici (ili u lukama brodski agenti) najavljuju pošiljku za pregled nadležnoj GVP ispunjavanjem I dijela Obrazaca za najavu pošiljke životinje ili pošiljke proizvoda životinjskog podrijetla koji je objavljen na mrežnim stranicama Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.