Bazenske i kupališne vode

Rekreacijske aktivnosti u vodi  koje uključuju plivanje i vježbanje, svakako pridonose zdravlju korisnika, no valja imati na umu da neučinkovito upravljanje bazenima i neosiguravanje zdravstveno ispravne vode na bazenskim kupalištima može imati štetne posljedice po zdravlje koje se mogu povezati s neodgovarajućim okruženjem.

Različiti dionici imaju različite uloge u upravljanju bazenskim  kupalištima i vodama i to u nastojanju zadovoljavanja sanitarno tehnički uvjeti kojima moraju udovoljavati bazenska kupališta, osiguranja  zdravstveno ispravne bazenske vode, provođenja analiza uzoraka bazenske vode odgovarajućim analitičkim metode i u konačnici vođenja  evidencije rada bazenskog kupališta.

Osiguranje zdravstveno ispravne vode za kupanje jedna je od općih  mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti. Sanitarna inspekcija  Državnog inspektorata, sukladno članku 6. Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“, br. 115/18) obavlja inspekcijske poslove nad provedbom općih, posebnih, sigurnosnih i ostalih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, radi osiguranja javnozdravstvenog interesa i  zaštite zdravlja ljudi.
 
Odredbe Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda („Narodne novine“, br. 107/12, 88/14) ne odnose se na:
 
  • vodu bazena za kupanje, koja je u vlasništvu građana, a nije za javnu uporabu te se ne  iznajmljuje za  korištenje gostiju;
  • bazene koji koriste vode specifičnog sastava, a koje imaju medicinsku indikaciju (npr. termalne vode, sumporne vode i druge vode s dokazanim terapijskim svojstvima);
  • na saune, hidromasažne kade i slično;
  • na lagune, protočne bazene i vodene tobogane s morskom vodom, osim u dijelu obveze vlasnika ili korisnika da za takve objekte osigura punjenje morskom vodom odgovarajuće kvalitete.

Uzorkovanje, laboratorijske analize uzetih uzoraka i ocjenu zdravstvene ispravnosti ispitanih uzoraka bazenske vode obavljaju laboratoriji Zavoda za javno zdravstvo županija, odnosno Grada Zagreba te Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a financijska sredstva za praćenje kakvoće bazenske vode osigurava uprava bazenskog kupališta, odnosno vlasnik.
Bazenska kupališta moraju imati javno istaknute (na informacijskom mjestu) objavljene zadnje rezultate laboratorijskih analiza bazenske vode, u tekućoj godini za svaki bazen.