Sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti

Sanitarna inspekcija Državnog inspektorata sa svrhom zaštite javnozdravstvenog interesa obavlja nadzore nad provođenjem općih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti u objektima koji podliježu sanitarnom nadzoru odnosno nad građevinama, postrojenjima, prostorom, prostorijama, uređajima, opremom i osobama koje obavljaju gospodarske djelatnosti i djelatnosti na području zdravstva, odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi, ugostiteljstva, turizma, obrta i usluga, športa i rekreacije i prometa te na ostalim javnim mjestima.
 
Nadzor nad provođenjem posebnih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti podrazumijeva rano otkrivanje izvora zaraze i putova prenošenja zaraze, laboratorijsko ispitivanje uzročnika zarazne bolesti, odnosno epidemije zarazne bolesti, prijavljivanje zaraznih bolesti, prijevoz, izolacija i liječenje oboljelih, provođenje preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, zdravstveni nadzor nad kliconošama, zaposlenim i drugim osobama, zdravstveni odgoj osoba, imunizacija, seroprofilaksa i kemoprofilaksa i osoba koje su izložene profesionalnom riziku te imunizacija pučanstva protiv određenih zaraznih bolesti  kako je određeno odgovarajućim propisima.
 
Također se nedzire provođenje mjere za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija, rad bolničkih povjerenstava za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija  kod  obveznika koji obavljaju zdravstvenu djelatnost te pružatelja usluga socijalne skrbi koji u okviru smještaja pružaju korisnicima usluge pojačane njege (stacionarna njega).