Proizvodnja, stavljanje na tržište i uporaba opasnih kemikalija, biocidnih proizvoda i tretiranih proizvoda

Sanitarna inspekcija na području obavljanja proizvodnje, stavljanja na tržište i uporabe opasnih kemikalija nadzire provedbu zakona i drugih propisa kojima se uređuju:
  • stavljanje na tržište ili uporaba opasnih kemikalija
  • način vođenja dokumentacije
  • ispunjavanje uvjeta glede prostora, radnika i opreme
  • sudjelovanje u povjerenstvima za izdavanje rješenja o stavljanju na tržište ili uporabi kemikalija.
 Sanitarna inspekcija nadzire provedbu zakona i drugih propisa kojima se uređuje stavljanje na tržište i uporaba biocidnih pripravaka.