Proizvodnja i stavljanje na tržište predmeta opće uporabe

Sanitarna inspekcija Državnog inspektorata obavlja poslove inspekcijskoga nadzora nad provedbom zakona i drugih propisa kojima se utvrđuje zaštita zdravlja ljudi na području proizvodnje i stavljanja na tržište  predmeta opće uporabe.

Predmeti opće uporabe predstavljaju kompleksnu skupinu različitih vrsta proizvoda dostupnih potrošačima. Sukladno Zakonu o predmetima opće uporabe („Narodne novine“, br. 39/13, 47/14, 114/18) predmeti opće uporabe dijele se na:
  • predmete široke potrošnje i
  • materijale i predmete koji dolaze u neposredan dodir s hranom.

Predmeti široke potrošnje su: posuđe, pribor, oprema i uređaji za proizvodnju predmeta opće uporabe, ambalaža za predmete opće uporabe, dječje igračke, uključujući proizvode namijenjene dojenčadi i djeci mlađoj od tri godine za olakšavanje hranjenja i sisanja, umirivanja i spavanja, kozmetički proizvodi, deterdženti, duhan, duhanski proizvodi i pribor za pušenje (pribor koji pri pušenju dolazi u dodir s ustima i usnom šupljinom: lula i cigaretnik – usnik), određeni predmeti i sredstva koja pri uporabi dolaze u neposredan dodir s kožom i/ili sluznicom, uključujući i proizvode za zabavu odraslih i predmete za ukrašavanje lica i tijela (npr. tatoo, piercing, trajna šminka) i imitacija nakita.

Na području proizvodnje i/ili stavljanja na tržište predmeta opće uporabe nadzire provedbu zakona i drugih propisa kojima se uređuje:
  • zdravstvena ispravnost i sigurnost predmeta opće uporabe u proizvodnji i/ili na tržištu,
  • uvoz predmeta opće uporabe radi prerade, dorade i/ili stavljanja na tržište
  • sanitarno-tehnički i higijenski uvjeti objekata, prostorija, postrojenja, uređaja, pribora i opreme koja se koristi u proizvodnji i/ili stavljanju na tržište predmeta opće uporabe,
  • zdravstveni i drugi uvjeti osoba koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji i/ili stavljanju na tržište dolaze u neposredan dodir s predmetima opće uporabe.