Hrana, uključujući genetski modificiranu hranu, novu hranu i genetski modificirane organizme

Sanitarna inspekcija Državnog inspektorata nadležna je za provedbu inspekcijskog nadzora, odnosno službenih kontrola:
  • zdravstvene ispravnosti i higijene/sigurnosti hrane ne životinjskog porijekla i mješovite hrane svim fazama proizvodnje, prerade, distribucije i maloprodaje hrane
  • stavljanja na tržište hrane, uključujući i genetski modificiranu hranu, dodataka prehrani, nove hrane i hrane za specifične skupine
  • prehrambenih i zdravstvenih tvrdnji,
  • nad ograničenom uporabom GMO-a (označava svaku uporabu gdje se GMO uzgaja, razmnožava, pohranjuje, prevozi, uništava, uklanja ili na bilo koji drugi način rabi u zatvorenom sustavu, odnosno u prostoru odvojenom fizičkim preprekama ili kombinacijom fizičkih, kemijskih ili bioloških prepreka koje onemogućuju dodir GMO-a s vanjskim okolišem ili njihov utjecaj na njega
Službene kontrole hrane, osim sanitarnih inspektora, provode i veterinarski i poljoprivredni inspektori Državnog inspektorata čija je podjela nadležnosti regulirana Zakonom o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja (“Narodne novine” br. 52/21).