Voda za ljudsku potrošnju

Područje vode za ljudsku potrošnju regulirano je sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o vodi za ljudsku potrošnju („ Narodne novine“, br. 56/13, 64/15, 115/18, 16/20)
2. Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, br. 125/13, 141/13, 128/15)
3. Pravilnik o sanitarno tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati vodoopskrbni objekti („Narodne novine“, br. 44/14)
 
Nadležna tijela za provedbu ovoga Zakona o vodi za ljudsku potrošnju i provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona su ministarstvo nadležno za zdravstvo i Državni inspektorat, svaki u svom djelokrugu.
 
Državni inspektorat je nadležno tijelo za provedbu inspekcijskog nadzora, odnosno službenih kontrola temeljem Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („ Narodne novine“, br.  56/13, 64/15, 115/18, 16/20) i provedbenih propisa donesenih na temelju istoga zakona.