Nadzor u tijeku gradnje nad građevinama pod sanitarnim nadzorom

Sanitarna inspekcija Državnog inspektorata provodi nadzor nad gradnjom temeljem odredbe članka 6. stavak 3. Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“, br. 115/18).

Člankom 139. a Zakona o prostornom uređenju „Narodne novine“, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i člankom 92. Zakona o gradnji („Narodne novine“, br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) propisano je da upravno tijelo, Ministarstvo, javnopravno tijelo i projektant u postupcima utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja međusobno komuniciraju elektroničkim putem primjenom elektroničkog programa „eDozvola“. Posebni uvjeti i uvjeti priključenja utvrđuju se kao elektroničke isprave.