Nadzor u području gospodarenja otrovnim kemikalijama

Inspekcija u području gospodarenja otrovnih kemikalija  nadzire provedbu zakona i drugih propisa kojima se uređuju:
 
  • proizvodnja, stavljanje na tržište i/ili uporaba otrovnih kemikalija i njihovih prekursora
  • uvoz otrovnih kemikalija i njihovih prekursora, radi prerade, dorade i/ili stavljanja na tržište
  • provjera evidencija dokumentacije korisnika i krajnjih korisnika, posebno provjera podataka o provođenju mjera za sprječavanje zlouporabe otrovnih kemikalija i njihovih prekursora
  • ispunjavanje uvjeta glede prostora, opreme i uposlenika.