Zaštita od buke

Inspekcijski nadzor nad primjenom Zakona o zaštiti od buke („Narodne novine“, br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 ) i propisa donesenih na temelju istoga obavljaju sanitarni inspektori Državnog inspektorata.
 
U postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja i lokacijske dozvole prema posebnom zakonu, Državni inspektorat sudjeluje radi utvrđivanja uvjeta, odnosno potvrđivanja ispunjenosti uvjeta zaštite od buke.